Missie

BVKG is een onafhankelijke, betrouwbare en slagvaardige partner voor particulieren en KMO's in deze dynamische wereld. Wij creëren meerwaarde door persoonlijk hoogwaardig advies op maat en oplossinggerichte, deskundige en eerlijke dienstverlening op het gebied van boekhouding, fiscaliteit, overheidsadministratie en bedrijfsorganisatie.

Met creativiteit trachten we om uw fiscale en financiële mogelijkheden optimaal te benutten binnen de wettelijke regelgeving van het vakgebied. Daarom onderhouden wij als partner van de ondernemer ook een correcte relatie met de controlerende overheden.

Organisatietalent en doorzicht zitten in onze genen.

Visie: de (ondernemende) mens centraal

BVKG heeft de ambitie een toonaangevend, klantgericht en integer boekhoud- en advieskantoor te zijn. Onze flexibiliteit en veelzijdigheid blijven evenwel betaalbaar.

Wij bieden daartoe een verfrissende combinatie van innovatieve, professionele diensten én een persoonlijke, proactieve benadering ter ondersteuning van het management van de onderneming. Actiegerichtheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel.

Hierbij zijn wederzijds vertrouwen, vlotte communicatie, oprechtheid, objectiviteit en transparantie noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle dienstverlening. Betrokkenheid in de relatie met de cliënten en de maatschappij en een optimaal verantwoordelijkheidsbesef vormen de basis voor een prettig werkklimaat en goede resultaten.

Ons kantoor wil ook de kleinere ondernemer overtuigen van het nut van een optimale boekhouding en samen met haar of hem gebruik maken van de historische cijfers om een gezonde bedrijfsstrategie voor de toekomst uit te zetten.

Wij willen een duurzame professionele relatie zijn voor alle ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk vinden.

Hoge eisen, heldere kernwaarden

De hoge eisen die we aan onszelf stellen, hebben we vertaald in heldere kernwaarden voor onze dienstverlening in boekhouding en fiscaliteit.

 • Professioneel & perfectionistisch
  Kwalitatief en nauwkeurig werk afleveren is onze prioriteit. Onze interne kwaliteitsmaatstaven zijn strenger dan de wettelijke verplichtingen in boekhouding en fiscaliteit. De hoekstenen van onze professionele aanpak zijn ervaring, kennis en oog voor detail in ons werkveld dat continu in ontwikkeling is. Onze expertise groeit en ontwikkelt dynamisch mee, voortgestuwd door passionele gedrevenheid.
 • Betrokken & onafhankelijk
  U bent belangrijk voor ons. Wij begrijpen uw leefwereld en bieden betrouwbaar, objectief en neutraal advies. Wij houden de professionele en ethische codes in stand, én gaan open en eerlijk om met collega’s, partners, en klanten. We respecteren nauwgezet het beroepsgeheim en de disciplinaire regels waaraan bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders gehouden zijn.
 • Samenwerkingsgericht
  Authenticiteit, eerlijkheid, openheid en behulpzaamheid scheppen een vertrouwensband en vormen de basis voor een respectvolle onderlinge samenwerking. We delen de ambitie van onze cliënten om altijd naar het beste resultaat te streven. Juist dan is vooruitdenken essentieel: als we het doel van onze cliënt helder voor ogen hebben, kunnen we samen de meest efficiënte route bepalen en de beste klantspecifieke oplossingen vinden. Alert op kansen, scherp op het doel. Communicatief en proactief.
 • Maatwerk
  Op het goede moment precies de juiste toegevoegde waarde leveren vraagt om samenwerking en transparantie. Goed luisteren, helder vooruitdenken, onderweg durven bijsturen. Altijd de realistische oplossing zoeken die nu en later bij onze cliënt past.
 • Transparantie en betrouwbaarheid
  Tijdloze begrippen, elke dag actueel maar toch fundamenteel. Onze cliënten vertrouwen ons veel toe: niet alleen de cijfers, ook het verhaal achter de cijfers. Samen met onze cliënt kijken we over de cijfers en het verhaal heen naar de toekomst. Voor een duidelijk en eerlijk advies. Door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen willen we het vertrouwen winnen van zowel onze medewerkers, onze cliënten als onze externe relaties. Werken aan een duurzame relatie vormt de kern van onze dienstverlening.
 • Pragmatisch
  Wij zijn vastbesloten om de beste te zijn in ‘doen wat telt’, en we meten ons succes af aan het succes van onze klanten en onze medewerkers.
 • Innovatief
  Wij geloven dat groei enkel bereikt kan worden indien we erin slagen om onze diensten en processen voortdurend te vernieuwen.