BIBF erkenning

Zowel het kantoor B.V.K.G. bvba (BIBF 7017_30 32) als Katelijne Geerts zelf (BIBF 205.080) werden erkend door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en ingeschreven op het tableau van het BIBF. Hierdoor krijgt de klant stevige waarborgen inzake bekwaamheid, blijvende bijscholing en beroepsernst.

Dit garandeert ook dat zij - als naaste medewerker van de zelfstandige of van het ondernemingshoofd van de KMO - met kennis van zaken raad kan geven in zeer verschillende materies zoals de boekhouding, de fiscaliteit, de sociale wetgeving, het “financieel plan”, het beheer, de adviesverlening, de informatica, het handels- en vennootschapsrecht en de eventuele steunmaatregelen.

Permanente vorming

Erkende BIBF leden kunnen de bedrijfsleiders van een aantal vervelende en tijdrovende verplichtingen ontlasten.

Zij volgen verplicht een permanente vorming waardoor zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zodoende steeds de beste diensten leveren aan degenen die een beroep doen op hen.

Zij zijn gehouden om de deontologische regels, opgemaakt door het Beroepsinstituut te respecteren en inzonderheid steeds nauwgezet het beroepsgeheim te garanderen.

Waardevolle garantie

Zij zijn verplicht hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren ten belope van 1.250.000 Euro, hetgeen een waardevolle garantie vormt voor de klanten,voor derden en voor de boekhouders en fiscalisten zelf.

Het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten heeft tot doel de algemene, morele en beroepsbelangen van de erkende boekhouders/fiscalisten van het BIBF te verdedigen en de beroepsdiscipline na te streven overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.