Boekhouding

Iedere Belgische ondernemer is verplicht een boekhouding te voeren volgens de richtlijnen opgelegd door de boekhoudwetgeving en volgens de eisen van de fiscale wetgevers. Maar een goed gevoerde, bewijskrachtige boekhouding vormt ook de basis van een gezonde onderneming. Zij moet een realistisch en getrouw beeld weergeven van uw bedrijf, m.a.w. zij vormt een belangrijk beleidsinstrument. Ook hier kunnen wij een belangrijk onderdeel vormen uw welslagen.

Als boekhoudkantoor zorgen wij onder meer voor:

 • Computerboekhouding conform de wettelijke vereisten
 • Volledige verwerking van uw boekhouding na boeken van aan/verkoopfacturen/bank, enz…;
  (input van gegevens door ons kantoor)
 • Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding (input van gegevens door de klant)
 • Boekhouding van forfaitairen en eenmanszaken
 • Opmaken van tussentijdse balansen en bespreken van tussentijdse resultaten
  (maand- en kwartaalrapportering op basis van omzet en kosten, saldibalans, openstaande debiteuren en crediteuren, …)
  op vraag van klant
 • Verwerking van de jaarafsluiting
 • Opmaken en bespreken van de jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België
 • Opstellen van de resultatenrekening voor opmaak van winstberekening (eenmanszaak)
 • Opmaak van wettelijke verslagen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, …)
 • Opmaken van periodieke en jaarlijkse rapporten voor zowel interne als externe doeleinden
 • Uitwerking en opvolging van uw financiële planning
 • Publicatieverplichtingen inzake vennootschappen
 • Opmaak en indiening fiches 281.20 en 281.50 ,…via Belcotax
 • Verdedigen van uw fiscaal dossier bij de verschillende administraties indien nodig
 • Opstelling van uw financieel plan