Startersbegeleiding

Beginnen als zelfstandige is een moedig initiatief. Het betekent dat u zélf rechtstreeks verantwoordelijk wordt voor uw succes maar ook voor uw eventuele mislukking. Daarom is het belangrijk dat u er goed voorbereid aan begint: 90% van de falingen gebeurt immers in de eerste 3 jaar, meestal door gebrekkig bestuur en het niet correct vervullen van de wettelijke formaliteiten. Begrijpelijk: het uitoefenen van uw beroep vraagt in de beginjaren zoveel energie dat de administratie soms naar de achtergrond verschoven wordt. Hier kunnen wij een belangrijke partner zijn, door uw zaken vanuit een fris oogpunt te bekijken, en uw beslissingen te baseren op de veiligheid van onze ervaring.
U bent creatief, wij zijn realistisch; een goede mix tot het welslagen van uw onderneming.

Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend!

Vele vragen komen op een starter af:

 • Welke activiteiten zal ik uitoefenen?
 • Beschik ik over de nodige diploma's of vergunningen?
 • Is mijn project financieel haalbaar?
 • Kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?
 • Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?
 • Welk type boekhouding moet ik voeren?
 • Aan welke wettelijke formaliteiten moet ik voldoen?

Het vangnet van onze persoonlijke aanpak lost ze vlot voor u op.

Verder zorgen wij voor of helpen wij bij:

 • Uw keuze van vennootschapsvorm
 • Het opmaken van een financieel plan
 • Het indienen en opvolgen van uw investeringsdossier bij verschillende bankinstellingen
 • Bemiddeling bij kredietaanvraag, leasing en renting
 • De aanvraag van alle specifieke vergunningen/attesten en andere verplichte registraties
 • Uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van uw keuze
 • Informatie m.b.t. het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Berekening en bijsturing van de sociale bijdrage voor zelfstandigen
 • De aanvraag van vergunningen en erkenningen
 • Aanvraag en activering van uw ondernemingsnummer
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO - voorheen gekend als “handelsregister”), en zo nodig wordt de activatie van uw BTW-nummer meteen ook doorgevoerd
 • Opvolging van alle verplichte aansluitingen
 • Begeleiding bij notariële of onderhandse akten
 • Nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad